Drogi wewnętrzne – Elementy BRD – znaki drogowe

Oferujemy elementy BRD, znaki drogowe – wszystko czego potrzeba do prawidłowego oznakowania dróg wewnętrznych. Prowadzimy profesjonalne doradztwo i świadczymy kompleksowe usługi – wykonanie projektu, inwentaryzację i wdrożenie rozwiązania. Z nami wykonać Państwo mogą modernizację istniejącej drogi w najlepszy, całościowy sposób i zawsze zgodnie z przepisami prawa.

Oferujemy elementy BRD – bezpieczeństwa ruchu drogowego wiodących producentów z kraju i za granicy. Jesteśmy w stanie sprostać zapotrzebowaniu każdego odbiorcy – niezależnie od aktualnego stanu zarządzanej infrastruktury, niezależnie od posiadanych budżetów w zakresie zaprojektowania i realizacji oznakowania dróg (wewnętrznych, dojazdowych)!
Stale poszerzamy ofertę urządzeń BRD, obecnie w ofercie:

Oznakowanie dróg – Jak pracujemy?

oznakowanie dróg Wrocław Wykonamy projekt wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzeń
oznakowanie dróg Wrocław Wykonamy inwentaryzację istniejącego oznakowania
oznakowanie dróg wewnętrznych Wdrożymy projekt oznakowania z uwzględnieniem wszelkich koncepcji bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego

Tutaj wypożyczysz znaki drogowe
Sprawdź!

Oznakowanie dróg wewnętrznych – przypominamy

Co to są drogi wewnętrzne? – Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Ustawa o drogach publicznych: “Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.”

Prawo o ruchu drogowym: “Podmioty zarządzające drogami, o których mowa w ust. 7, ustalając organizację ruchu na tych drogach stosują znaki i sygnały drogowe oraz zasady ich umieszczania wynikające z ustawy i jej przepisów wykonawczych. Koszt oznakowania drogi wewnętrznej ponosi podmiot zarządzający drogą.”

Zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań!