Wymiary

H:h
Mini:  400 mm
Małe: 600 mm
Średnie:  800 mm
Duże: 900 mm
Wielkie: 1000 mm

 

Znaki dostępne w foli odblaskowej I i II generacji

Znaki wykonane z blachy 1,25 mm, krawędzie znaków podwójnie zaginane. Występuje pięć grup wielkości znaków:

WIELKOŚĆ ZNAKU

ZASTOSOWANIE

MINI
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
 • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
 • na wąskich uliczkach zabytkowych miast.
MAŁY
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
ŚREDNI
 • na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
DUŻY
 • na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na którym dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
WIELKI
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

Opis produktu

D-1 D-2 D-3 D-4a D-4b D-4c D-5 D-6 D-6a D-6b D-7 D-8 D-9 D-10 D-11 D-12 D-13 D-14 D-15 D-16 D-17 D-18 D-18a D-18b D-19a D-20 D-20a D-21 D-21a D-22 D-23 D-23a D-24 D-25 D-26 D-26a D-26b D-26c D-26d D-27 D-28 D-29 D-30 D-31 D-32 D-33 D-34 D-34a D-35 D-35a D-36 D-36a D-38 D-39 D-40 D-41 D-42 D-43 D-44 D-45 D-46 D-47 D-48 D-49 D-50 D-51 D-52 D-53