Osłony zabezpieczające U15b wykonane z polietylenu w kolorze zielonym. Możliwość dociążenia wodą lub piaskiem. Dostępne w trzech rozmiarach R-500, 750, 1000 mm.

Stosowane głównie do oznaczenia rozwidleń, łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych itp.