Separator ruchu ciągły (szyna kierunkowa) służy do tymczasowego lub trwałego poziomego oznakowania miejsc prowadzenia robót drogowych oraz do szybkiej zmiany organizacji ruchu. Jest alternatywą dla obecnie stosowanego oznakowania za pomocą farby lub folii.

Opis produktu

Separator ruchu ciągły (szyna kierunkowa) służy do tymczasowego lub trwałego poziomego oznakowania miejsc prowadzenia robót drogowych oraz do szybkiej zmiany organizacji ruchu. Jest alternatywą dla obecnie stosowanego oznakowania za pomocą farby lub folii.
Separator wyposażony jest w praktyczny system łączenia, który umożliwia łatwy montaż elementów przy tworzeniu ciągów różnej długości. Wzajemne zazębianie oraz specjalny profil separatora gwarantuje odporność elementów na mechaniczne uszkodzenia np. spowodowane gwałtownym rozłączeniem.

Dzięki wyposażeniu separatora w otwory mocujące jest on przystosowany do montażu pionowych elementów oznakowania takich jak np. tablice kierujące U-21. Istnieje możliwość pokrywania separatora masami chemoutwardzalnymi co skutkuje bardzo długotrwałym utrzymaniem kolorystyki nawet pomimo wielokrotnego najeżdżania przez samochody. Zastosowanie:

  • wygradzanie wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonej z ruchu
  • wyznaczanie skosów
  • oznakowanie zwężonego pasa
  • oznakowanie zaniżonego lub zawyżonego pobocza
  • oznakowanie pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zwężenia pasa bezpieczeństwa, itp.