Separatory drogowe (U14e / U25c) wykonane z polietylenu w kolorze białym lub czerwonym. Możliwość dociążenia separatorów wodą lub piaskiem.