Znaki dostępne w foli odblaskowej I i II generacji

Znaki wykonane z blachy 1,25 mm, krawędzie znaków podwójnie zaginane. Występuje pięć grup wielkości znaków:

WIELKOŚĆ ZNAKU

ZASTOSOWANIE

MINI
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
 •  na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
 •  na wąskich uliczkach zabytkowych miast.
MAŁY
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
ŚREDNI
 • na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
DUŻY
 • na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na którym dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
WIELKI
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

 

Opis produktu

T-1 T-1a T-1b T-2 T-3 T-3a T-4 T-5 T-6a T-6b T-6c T-6d T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 T-13 T-14 T-14a T-14b T-14c T-14d T-15 T-16 T-16a T-17 T-18 T-19 T-20 T-21 T-22 T-23a T-23b T-23c T-23d T-23e T-23f T-23g T-23h T-23i T-23j T-24 T-25a T-25b T-26 T-27 T-28 T-28a T-29 T-30a T-30b T-30c T-30d T-30e T-30f T-30g T-30h T-30i T-31 T-32 T-33