Wymiary znaków

h

 

H:
Mini:  400 mm
Małe: 600 mm
Średnie:  800 mm
Duże: 900 mm
Wielkie: 1000 mm

Znaki dostępne w foli odblaskowej I i II generacji

Znaki wykonane z blachy 1,25 mm, krawędzie znaków podwójnie zaginane. Występuje pięć grup wielkości znaków:

WIELKOŚĆ ZNAKU

ZASTOSOWANIE

MINI
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
 • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
 • na wąskich uliczkach zabytkowych miast.
MAŁY
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
ŚREDNI
 • na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
DUŻY
 • na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na którym dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
WIELKI
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

Opis produktu

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 16 C-13 C-13a C-13i16 C-14 C-15 C-16 C-16a C-17 C-18 C-19