Wymiaryh

H:
Mini: 600 mm
Małe: 750 mm
Średnie: 900mm
Duże: 1050 mm
Wielkie: 1200 mm

Znaki wykonane z blachy 1,25 mm, krawędzie znaków podwójnie zaginane. Występuje pięć grup wielkości znaków:

WIELKOŚĆ ZNAKU

ZASTOSOWANIE

MINI
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
 • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
 • na wąskich uliczkach zabytkowych miast.
MAŁY
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
ŚREDNI
 • na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
DUŻY
 • na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na którym dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
WIELKI
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

Opis produktu

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6a A-6b A-6c A-6d A-6e A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-11a A-12a A-12b A-12c A-13 A-14 A-15 A-16 A-17 A-18a A-18b A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24 A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34