Wymiary znaków:

H:
Mini:  400 mmh
Małe: 600 mm
Średnie:  800 mm
Duże: 900 mm
Wielkie: 1000 mm

Znaki dostępne w foli odblaskowej I i II generacji

Znaki wykonane z blachy 1,25 mm, krawędzie znaków podwójnie zaginane. Występuje pięć grup wielkości znaków:

WIELKOŚĆ ZNAKU

ZASTOSOWANIE

MINI
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
 • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
 • na wąskich uliczkach zabytkowych miast.
MAŁY
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
ŚREDNI
 • na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na drogach powiatowych z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
DUŻY
 • na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na którym dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
WIELKI
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

Opis produktu

B-1 B-2 B-3 B-3a B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-13a B-14 B-15 B-16 B-17 B-18 B-19 B-20 B-21 B-22 B-23 B-24 B-25 B-26 B-27 B-28 B-29 B-30 B-31 B-32 B-33 B-34 B-35 B-36 B-37 B-38 B-39 B-40 B-41 B-42 B-43 B-44