Wyposażenie parkingów

Oferujemy szeroki asortyment elementów ruchu drogowego, odbojnic, luster przemysłowych. Gwarantujemy wszystkim naszym klientom fachową pomoc, dobór praktycznych i funkcjonalnych rozwiązań przeznaczonych do uporządkowania ruchu drogowego na parkingach oraz zabezpieczenia miejsc parkingowych.

 

REALIZACJE – wyposażenie parkingów i garaży podziemnych

Oznakowanie parkingów – przypominamy

Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg to drogi wewnętrzne. Utrzymanie, ochrona i oznakowanie parkingu oraz zarządzanie nim należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowany, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.