Montaż znaków drogowych

Prowadzimy kompleksowy i fachowy montaż elementów pionowego oznakowania dróg. Od ponad 20 lat utrzymujemy i konserwujemy oznakowanie pionowe na terenie miasta Wrocławia. Dysponujemy doświadczoną oraz stabilną kadrą kierowniczą i wykonawczą. Ekipy montażowe wyposażone są w specjalistyczne samochody i sprzęt umożliwiający prowadzenie robót montażowych na drogach bez większych utrudnień w ruchu drogowym. W ciągu 24-godzinnego trybu pracy mamy możliwość utrzymać elastyczną i bezpieczną współpracę dla aglomeracji w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej (oznakowania pionowego i poziomego, elementów bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji świetlnej, systemów ITS, systemów informacji miejskiej).


Współpracujemy również z zarządcami nieruchomości, spółdzielniami, firmami budowlanymi, szkołami i urzędami w zakresie montażu:

– znaki drogowe

– lustra

– progi

– słupki miejskie

– barierki przystankowe

– odbojnice

– blokady parkingowe

– ograniczniki parkowania

– inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego


Uczestniczymy aktywnie w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz organizacji imprez masowych (biegi, uroczystości, imprezy specjalne). W zakresie organizacji ruchu tymczasowego zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom pasa drogowego.

Wyceń usługę montażu