System Informacji Miejskiej (SIM)

Obejmuje oznakowanie miasta, umożliwia łatwiejsze odnalezienie atrakcji turystycznych oraz punktów użyteczności publicznej. SIM składa się z kilku poziomów informacyjnych, adresowanych do różnych grup odbiorczych (pieszy, kierowca, turysta).

Wielkości znaków drogowych:

Znaki drogowe – ich rozmiar jest bardzo ważny, ponieważ zwraca uwagę obserwatora i przekazuje mu informację w jednoznaczny sposób, z tego powodu powinien on być dobrany według klasy technicznej i administracyjnej oraz rodzaju drogi, a także miejsca lokalizacji.

 

Tabela 1. Rodzaje wielkości znaków drogowych i miejsca usytuowania

Rodzaje wielkości znakówKlasa i rodzaj drogi, miejsce usytuowania
MINI (MI)
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
 • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
 • w wąskich uliczkach zabytkowych miast.
MAŁE (M)
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
ŚREDNIE (S)
 • na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
 • przy drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
DUŻE (D)
 • przy drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze za-budowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
WIELKIE (W)
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.