Citypatron | Twój dostawca wyposażenia dróg, parkingów i budynków

logo-citypatron
 • znaki drogowe producent, producent znaków drogowych wrocław, znaki drogowe wrocław, rotomat wrocław, rotomat znaki drogowe
 • system-informacji-miejskie-tabliczki-informacyjne
 • termoznak stop, znak poziomy warstwowy stop
,

Znaki drogowe

Znaki drogowe produkowane przez CITYPATRON są zgodne z aktualnymi przepisami. Wykonane są z blachy ocynkowanej, gwarantującą trwałość na warunki atmosferyczne. Do produkcji lic znaków używane są folie odblaskowe typu 1, typu 2. Tarcze znaków są produkowane z podwójnie zaginanymi krawędziami na całym obwodzie, produkowane są z blach stalowych ocynkowanych ogniowo o grubości 1,25 mm. Blaszana tarcza znaku jest malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 7037. Każdy znak posiada szynę montażową. Wykonujemy nie tylko znaki obowiązujące w ruchu drogowym, ale także realizujemy indywidualne zamówienia.

Znaki drogowe produkuje się w określonej wielkości i odblaskowości, w zależności od ich przeznaczenia. W naszym warsztacie, jesteśmy w stanie wyprodukować wszystkie dostępne znaki drogowe. Posiadamy wymagane certyfikaty do produkcji oznakowania, niezbędne do realizacji wdrożeń organizacji ruchu. Jeśli nie jesteś pewny jaki znak należy dobrać – skontaktuj się z nami. Nasz doradca udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Zapraszamy!

WYMIARY PODSTAWOWYCH ZNAKÓW DROGOWYCH

Grupa znaków Mini Małe Średnie Duże Wielkie
Symbol MI M S D W
Długość boku 600mm 750mm 900mm 1050mm 1200mm
Grupa znaków Mini Małe Średnie Duże Wielkie
Symbol MI M S D W
Długość boku 400mm 600mm 800mm 900mm 1000mm
Grupa znaków Mini Małe Średnie Duże Wielkie
Symbol MI M S D W
Długość boku 400mm 600mm 800mm 900mm 1000mm
Grupa znakówMiniMałeŚrednieDużeWielkie
SymbolMIMSDW
Długość boku400mm600mm800mm900mm1000mm
Wysokość (n=0,1,2)1200+300n900+225n600+150n600+150n400+10

Jak dobrać rozmiar znaku drogowego?

Znaki drogowe – ich rozmiar jest bardzo ważny, ponieważ zwraca uwagę obserwatora i przekazuje mu informację w jednoznaczny sposób, lokalizacji. z tego powodu powinien on być dobrany według klasy technicznej i administracyjnej oraz rodzaju drogi, a także miejsca lokalizacji.

 

 MINI (MI)

 MAŁE (M) ŚREDNIE (S) DUŻE (D) WIELKIE (W)
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących
 • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych  lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych
 • w wąskich uliczkach zabytkowych miast.
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych
 • na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
 • przy drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych
 • przy drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze za-budowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

UWAGA

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki 

o jedna grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi
(z wyjątkiem robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie)